TÜRKVET

TÜRKVET, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, büyükbaş hayvan takibi, hayvan hastalıkları bildirimi, laboratuvar numune yönetimi, kümes hayvanlarına ilişkin işletme kayıtları, kanatlı hayvan sürülerinin tanımlanması, kayıt altına alınması ve hareketlerinin kaydedilmesi hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesi için geliştirilmiş bir e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

 • Yeni bir Veterinerlik Bilgi Sistemi için gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım, yazılım geliştirme, devreye alma, eğitim, güncelleme ve idame çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut verilerin yeni tasarlanan veri yapısına uygun şekilde aktarılması,
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegrasyonu,
 • İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi ile entegrasyonun sağlanması, dinamik istatistiksel raporların alınabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması,
 • İlgili e-Devlet projeleri ile entegrasyonları,

sağlanmıştır.

 

Projenin Faydaları

 • AB mevzuatına uygun bir Veterinerlik Bilgi Sisteminin oluşturulması,
 • Büyükbaş ve kümes hayvanlarının kayıt altına alınması, sevk, kesim, düşüm işlemlerinin takip edilebilmesi,
 • Büyükbaş hayvanlarına yönelik hastalık, karantina ve aşılama süreçlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi,
 • Hayvan hastalıklarının ortaya çıkması ve yayılmasının engellenmesi,
 • İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemi entegrasyonu sayesinde alınacak kararlara baz oluşturacak rapor ve istatistiklerin dinamik bir şekilde elde edilmesi,
 • Kaçak yapılan hayvan yetiştirme, sevk, kesim işlemlerinin önüne geçilmesi,
 • Yetiştirme çiftlikleri ve mezbahaların kontrol ve disiplin altına alınması.

sağlanmıştır.