On-line Tahsilat Sistemi

Ankara’daki Türk Telekom hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların, Türk Telekom veznelerinden faturalarını on-line ödeyebilmesini sağlayan ‘Ankara Telekom Başmüdürlüğü On-line Tahsilat ve Vezne İşlemleri Otomasyon Sistemi’ geliştirilmiş ve 10 yıl süreyle bakım ve güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.