TCKK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, sahip oldukları nüfus cüzdanlarının yerine uluslararası standartlara uygun, her çeşit taklit, tahrif ve sahteciliği ortadan kaldıracak özelliklerde elektronik kimlik kartlarının başvurularının alınması, dağıtılması ve bu kartlarla işlem yapılabilmesine ilişkin çalışmaların yapıldığı projedir.

 

Üstlenilen Hizmetler

 • Proje kapsamında kimlik kartı başvurularının alınma, bloke kaldırma, iptal, imha, kart kontrolü, PIN zarflarının dağıtımı, ücret işlemleri gibi kimlik kartı yaşam döngüsü içinde İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden gerçekleştirilecek tüm süreçlere ait yazılımlar Kale Yazılım tarafından geliştirilmiştir,
 • Bu kapsamda geliştirilen yazılımların, Randevu Sistemi, PTT yazılımları, Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Veri Ambarı ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen Kart Yönetim Sistemi ile entegrasyonu sağlanmıştır. Biyometrik verilerin alınması ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, geliştirilen yazılımların parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi sensörleri ile entegrasyonu da sağlanmıştır,
 • Proje kapsamında, nüfus cüzdanı yerine kimlik kartı süreçlerinin uygulanmaya başlanması ile MERNİS yazılımında gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiş, proje kapsamında elde edilen verilerden istatistiklerin alınması için veri ambarına veri aktarım süreçleri hazırlanmış ve ihtiyaç duyulan dinamik raporlar oluşturulmuştur,
 • 14 Mart 2016 tarihinden itibaren pilot olarak seçilen Kırıkkale ilinde, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartı başvuruları alınmaya ve vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştır.

 

Projenin Faydaları

TCKK Projesi ile;

 • Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek,
 • Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek,
 • e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecek,
 • Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilecek,
 • Kimlik kartı, elektronik imza olarak kullanılabilecek,
 • Kamu kurumlarının vatandaşlara sunduğu hizmetlerde, kimlik kartının elektronik özellikleri, iş süreçlerini destekleyecek ve bürokrasi azaltılacak,
 • Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilecek,
 • Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye indirilecektir.