SÜRÜCÜ KARTI

29.10.2016 tarihinde yayınlanan 29782 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile EGM tarafından yürütülen sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle başlatılan projede, sürücü belgelerine ait başvuruların alınması, yenilenmesi, yurt dışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesi, kişiselleştirilmesi, iptal edilmesi ve iptal kaldırma işlemleri, ilgiliye teslimi, raporlaması, sorgulaması gibi işlemleri içeren İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden gerçekleştirilecek tüm süreçlere ait yazılımlar tarafımızca geliştirilmiştir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Proje kapsamında sürücü belgesi ilk kayıt, yenileme ve yurt dışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesi başvurularının alınması, belge iptali, kayıp, çalıntı işlemleri, PIN zarflarının dağıtımı, ücret işlemleri gibi sürücü belgesi ile ilgili İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden gerçekleştirilen tüm süreçlere ait yazılımlar Kale Yazılım tarafından geliştirilmiştir. İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli, farklı işlemler için farklı ekran görüntüleri ve farklı yöntemler içeren farklı uygulama yazılımlarını kullanmasına gerek olmadan, alışık olduğu iş akışı ve ekran arayüzlerine uygun şekilde MERNİS uygulama yazılımı üzerinden sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

MERNİS uygulama yazılımı üzerinden alınan başvurulara ait bilgiler, Kimlik Yönetim Sistemi ve Biyometrik Veri Yönetim Sistemi’ne iletilerek kontrol ve basım süreçleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen yazılımların, EGM, Sağlık Bakanlığı, UYAP, Randevu Sistemi, PTT yazılımları, Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Veri Ambarı ile entegrasyonu sağlanmıştır. Biyometrik verilerin alınması ve biyometrik veri ile kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, geliştirilen yazılımların parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi sensörleri ile entegrasyonu da sağlanmıştır. 

02 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de sürücü belgesi ilk kayıt, yenileme ve yurt dışından alınan sürücü belgelerinin değiştirilme başvuruları alınmaya ve vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştır.

 

Projenin Faydaları

Sürücü Belgesi Projesi ile;

 • Sürücü belgesi başvurularında alınan kişisel bilgilerin, güvenli elektronik ortamda saklanması,
 • Sürücü belgesine ait bilgilerin, yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında saklanarak üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkânının bulunmaması,
 • Sistem üzerinden yapılan otomatik kontrollerle, sahtecilik, yolsuzluk ve mali kayıpların asgariye indirilmesi ve sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önlenmesi, 
 • İlgili kurumlarla web servis entegrasyonları sağlanarak bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması ile;
  • Kağıt ortamındaki dosya arşivlenmesine son verilmesi, 
  • Vatandaşların iş ve işlemlerinin daha kısa sürede yapılabilmesi,
  • Vatandaş memnuniyetinin artması ve bürokratik işlemlerin azaltılması,
 • Vatandaşların kişisel değerli kâğıtlarını tek kurum (NVİGM) üzerinden temin edebilmesinin sağlanması ile tüm süreçlerin standart haline getirilerek verilecek hizmet kalitesinin artırılması,
 • Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılması, 
 • Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması

sağlanmıştır.