SEÇSİS

SEÇSİS, yasalara uygun olarak seçmenlere ait seçmen kütüklerinin eksiksiz ve güncel şekilde oluşturulması, seçim sandıklarının kayıt altına alınması, seçmenlerin sandıklara dağıtılması, ilgili listelerin hazırlanması ve seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini sağlayan e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

1994 – 2001 yılları arasında hizmet sağlanan SEÇSİS projesi için şu ana kadar iki aşamada üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Seçmen Kütüğü Sistemi

1994 yılında, ülke sathında 35 milyon seçmenin seçim işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla uygulama yazılım sisteminin geliştirilmesi.

Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi

2001 yılında, ülke genelinde seçmen bilgilerinin ilçelerdeki bilgisayarlardan sürekli güncellenebilmesi, merkezde bu bilgilerin tutarlı bir bütün olarak tutulması ve seçimlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak yarı dağıtık uygulama yazılım sisteminin geliştirilmesi.

 

Projenin Faydaları

  • Seçmen kütüklerine mükerrer yazımın önlenmesi,
  • Seçmenin kolay ve hızlı oy kullanabilmesi,
  • İtirazların en aza indirilmesi,
  • Vatandaşların görev ve sorumluluk bilinci ile siyasal haklarını yüksek oranda kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli bilginin; toplanması, bilgisayar ortamında doğru, güncel ve tutarlı bir bütün olarak saklanması, seçimlerde bu bilgilerin teknolojik olanaklar kullanılarak değerlendirilmesi,
  • Seçmenlerin belirlenen kriterlere göre oy verecekleri sandıklara hızlı ve doğru bir şekilde dağıtılması,
  • Sandık Seçmen Listeleri, Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, Seçmen Bilgi Kâğıtlarının çok hızlı bir şekilde alınabilmesi,

sağlanmıştır.