NVİ Veri Ambarı ve İş Zekası

2011 yılında hizmete giren Veri Ambarı Projesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet ve veri kalitesini artırmaya yönelik süreçlerini desteklemek ve takip etmek amacıyla, canlı sistem kaynaklarını kullanmadan, istatistiksel ve geriye dönük veri ile analiz yapabildiği bir iş zekâsı projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Proje kapsamında üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  • Kurum taleplerinin toplanması ile ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Farklı proje ve veri tabanlarından ilgili verileri içeren, veri ambarı yapısının Teradata üzerine tasarlanması ve uygulanması,
  • Verilerin sürekli güncelliğinin sağlanması amacıyla canlı ortamlardan ETL süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
  • Oracle Business Intelligence üzerinde kurum ihtiyaçlarını karşılayan analiz ve raporların hazırlanması,
  • Kurum içi çeşitli hizmet odaklı sorgulamaların yapılabileceği web arayüzünün geliştirilmesi,
  • Kurum içi veri erişim yetkilendirme prosedürlerinin Oracle Business Intelligence üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Hayata geçen yeni projelere ait verilerin ve oluşan kurum ihtiyaçlarının veri tabanı ve iş zekâsı uygulamalarına entegrasyonunun sağlanması.

 

Projenin Faydaları

  • Genel Müdürlük merkezinde hizmet veren birimlerin, yetkileri kapsamındaki veri ve raporlara veri ambarı üzerinden hızlı bir şekilde erişmeleri sağlanarak, kurum içi iş ve işlemlerde hızlı ve etkin çözüm üretilmesi sağlanmıştır,
  • Gerek rutin kontroller için hazırlanan, gerekse de ihtiyaca paralel hazırlanmış özet bilgilerin görüntülenmesi ve ilgilenilen detaya odaklanılabilmesi için hazırlanmış raporlar sayesinde hizmet ve veri kalitesi artırılmış, Genel Müdürlük dışında hizmet veren birimlerin iş ve işlemlerinin takip edilmesi sağlanmıştır.