MAKS

Adres Kayıt Sistemi’nde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla 2011 yılında çalışmalara başlanarak 2013 yılında hizmete alınmış bir e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Proje kapsamında üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • MAKS veri modelinin hazırlanması,
 • Yapı belgelerinin coğrafi ve metinsel adres verileri ile entegre bir şekilde yönetilmesi,
 • Coğrafi veri değişikliklerinin takip edilerek Ulusal Adres Veri Tabanına anlık olarak yansıtılması,
 • MERNİS ve diğer kurum uygulamalarında coğrafi adres verisinin kullanıma açılması,
 • Coğrafi adres verisinin ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Gerekli sistem altyapısının oluşturulmasına yönelik gerekli analiz, tasarım, uygulama geliştirme, test ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sistemin devreye alınması.

 

Projenin Faydaları

Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile birlikte;

 • Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir Mekansal Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması,
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kent Bilgi Sistemleri’ne (KBS) sahip yetkili idarelerin, ikinci bir veri girişine ihtiyaç duymaksızın, sistemlerin entegrasyonu ile kurulacak Mekansal UAVT’yi güncel tutmalarına olanak sağlayacak servislerin hazırlanması,
 • Birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin, Mekansal UAVT üzerinden mevcut standartlara uygun bir şekilde, kurumlarca sağlanan hizmetlerin daha etkin ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayacak mekansal veri paylaşım ve paylaşılan bu verilerin sürekli güncelliğinin sağlanacağı veri güncelleme altyapısının oluşturulması,
 • AKS bünyesinde yetkili idarelerce düzenlenmekte olan yapı belgelerinin, Mekansal UAVT ve yapı belgeleri süreci içerisinde yer alan ilgili kurumların sistemleri ile entegre edilerek daha etkin, hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde düzenlenmesine, süreç içerisinde Mekansal UAVT’nin otomatik olarak güncellenebilmesine ve yetkili idare sistemleri ile entegrasyonuna olanak sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmelerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağlanacağı bir altyapının oluşturulması,

sağlanmıştır.