KPS

Kimlik Paylaşımı Sistemi, MERNİS bünyesinde merkezi olarak tutulan bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ve diğer tüzel kişiliklerle çevrimiçi paylaşımını sağlayan, bugün kamu hizmeti için kritik önemde 7/24 esasında hizmet veren bir e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Türkiye’deki diğer e-Devlet projelerinin temel veri kaynağı olan KPS için, 2004 yılından bu yana hizmet sağlanmaktadır. Bu çerçevede şu ana kadar iki aşamada üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Kimlik Paylaşımı Sistemi v1

2004 yılında, MERNİS bünyesinde tutulan kişi kayıtlarının, geliştirilen web servisleri aracılığı ile izin verilen kurumlarla belirlenen yetkiler çerçevesinde Güvenli Sanal Özel Ağ (VPN) altyapısı üzerinden çevrimiçi sorgulanabilmesine yönelik tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin devreye alınması.

Kimlik Paylaşımı Sistemi v2

2010 yılında, gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemeler ışığında; KPS’den hizmet almak isteyen kurum/kuruluşların başvuru işlemlerinin sistem kapsamına alınması, sunulan servislerin çeşitlendirilmesi, servis sürüm desteğinin servis bazında sağlanması, tekli oturum açma ve güvenlik anahtarı ile kimlik doğrulama ve yetkilendirme altyapısının kurulması, vb. gereksinimlere göre sistemin baştan aşağı yeniden geliştirilmesi ve devreye alınması.

 

Projenin Faydaları

Kimlik Paylaşımı Sistemi ile birlikte;

  • Vatandaş odaklı hizmet veren kamu kurum ve kuruluşu ile diğer kişilerin, hizmet almak için kendilerine başvuran kişilerin kimlik tespitleri ile en güncel verilerine ulaşılabilmesi sağlanmıştır,
  • Hizmet alımında her iki taraf için de bürokrasinin azaltılması ve olası mağduriyetlerin giderilmesine olanak sağlanmıştır,
  • İşgücü ve kaynak kayıplarının önüne geçilmiş ve gerçekleştirilen faaliyetlerde önemli bir zamansal kazanım sağlanmıştır,
  • Önceki dönemlerde hizmet alımında ve sağlanmasında, vatandaşı tanımlamak için kullanılan farklı yöntemlerin getirdiği karmaşıklık sona ermiş, T.C. Kimlik Numarası kullanımının özellikle e-Devlet sistemlerinde yaygınlaşması ile vatandaşın kurumlar arası hizmetler ve işlemlerde tanımlanması daha kolay ve hızlı hale gelmiştir.