Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi

Evrak Takip Sistemi Yazılım Alt Yapısı 

Kurumun gelen/giden evrakları ve arşiv yönetimi için gereken alt yapı yazılımlarının hazırlanması

 

İş Zekası Raporları

Proje, Devlet Planlama Teşkilatının Yüksek Planlama Kurulu çalışmaları kapsamında hazırladığı bilgilerin analiz edilme ve farklı kriterlere göre dinamik olarak raporlanabilmesi ihtiyacından dolayı gerçekleştirilmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından kuruluş/sektör/bütçe çalışmalarının veri tabanına aktarılması ve çalışmayı destekleyici iş zekası raporlarının alınmasıdır. Bu kapsamda OLAP veri tabanı yapısı tasarlanacak, oluşturulacak ve mevcut veriler aktarılacaktır. Aktarılan verilerden İş Zekası yazılımı ile dinamik olarak istatistik raporların alınabilmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Yüksek Planlama Kurulu çalışmaları kapsamında uzmanlar tarafından yapılan ön çalışmanın elektronik ortama aktarılarak, iş zekası yazılımı ile raporlanması için altyapının oluşturulmasıdır.

 

Yüksek Planlama Kurulu Web Yazılım Sistemi

Uzmanlar tarafından hazırlanan bilgilerin elektronik ortamda merkezi bir veri tabanına, web tabanlı yazılım aracılığıyla girilebilmesi ihtiyacından dolayı bu proje başlatılmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından kuruluş/sektör/bütçe çalışmalarının geliştirilecek web tabanlı yazılımlar üzerinden girilmesi, takip edilmesi ve iş zekası yazılımı ile alınacak raporlara uygun verilerin elde edilmesidir. Bu kapsamda verilerin arayüzden girilebilmesi için gerekli web yazılımları geliştirilecek ve web arayüzünden excel formatında girilmiş bilgilerin sisteme aktarılması sağlanacaktır.

Yüksek Planlama Kurulu çalışmaları kapsamında uzmanların yaptığı ön çalışmaların web arayüzünden girilebilmesi ve takip edilebilmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesidir.