İSM

İş Sürekliliği Merkezi, Ankara ve Konya illerinde yer alan her iki veri merkezinin, yük dağılımlı ve eş zamanlı hizmet verdiği, ölçeklenebilir, hata toleranslı ve veri bütünlüğünün korunduğu bir yapıda çalışması için gerekli mimari ile yazılım altyapısının oluşturulduğu ve MERNİS, KPS, AKS, EVS uygulama yazılımlarının bu mimariye uygun şekilde güncellendiği projedir.

 

Aralarında yaklaşık 300 km. mesafe bulunan iki veri merkezinin, her ikisinden de eş zamanlı ve yük dağılımlı olarak hizmet verilmesi ve anlık olarak her iki veri merkezindeki verilerin eşit olmasının sağlanması açısından değerlendirildiğinde, yapılan araştırmalar kapsamında İş Sürekliliği Merkezi Projesinin dünya çapında başka bir örneği olmadığı görülmektedir.    

 

Üstlenilen Hizmetler

Proje kapsamında şu ana kadar üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Yük dağılımlı olarak Ankara ve Konya’daki veri merkezlerine gelen isteklerin, her iki veri merkezine aynı anda işlenmesi ve her iki sistem merkezindeki verilerin anlık olarak eşit olması,
 • Veri merkezlerinden birinde, fiziksel, yazılımsal veya iletişim sorunu olması veya planlı bir bakım ihtiyacı olduğunda ilgili sistemin durdurulması, tüm isteklerin çalışmakta olan diğer veri merkezine yönlendirmesi,
 • Durdurulan sisteme işlenmeyen isteklerin kayıt altına alınması, ilgili sistemin açılması durumunda bu kayıtların işlenmesi ve veri eşitliğinin kontrol edilerek sisteme eş zamanlı isteklerin gönderilmesine yönelik, gerekli mimarinin tasarlanması, oluşturulması ve mevcut uygulama yazılımlarına uygulanması.

 

Projenin Faydaları

Sistem merkezlerinin yük dağılımlı ve eş zamanlı olarak hizmet vermesini sağlayan bu proje ile birlikte,

 • Sistemlerden bir tanesi devre dışı kaldığında veya bakıma alındığında, sistemin otomatik olarak diğer veri merkezi ile kesintisiz çalışmaya devam etmesi,
 • Son kullanıcıların sistemde yaşanan kesintilerden etkilenmeden hizmet almaya devam etmesi,
 • Veri bütünlüğü kontrollerinin otomatik yapılması ve veri bütünlüğünün korunması,
 • Veri merkezleri arasında yük dengelemesi yapabilmesi,
 • Veri merkezleri ölçeklenebilir mimaride olduğundan düşük maliyetli donanım çözümleri kullanılabilmesi,
 • Dünyadaki benzer sistemlerin aksine, okuma, yazma, silme ve güncelleme isteklerine her iki veri merkezinin Aktif - Aktif olarak hizmet vermesi,
 • 7/24 hizmet vermesi gereken sistemler için planlı bakımların verilen hizmetlerde kesintiye neden olmadan yapılabilmesi,
 • Vatandaşa ve diğer kurumlara daha verimli hizmet verilmesi

sağlanmıştır.