İÇİŞLERİ

e-İçişleri, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bütün Valilikler, Kaymakamlıklar ve İl Özel İdarelerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapmasını sağlamak üzere gerçekleştirilen e-Dönüşüm projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

e-İçişleri Projesinin bakım, güncelleme ve idame hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modüllerin geliştirilmesinde görevlendirilmek üzere, sistem yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, yazılım uzmanı, iş zekası uzmanı, analist, proje destek uzmanı, web tasarım uzmanı, içerik yöneticisi pozisyonlarından oluşan proje ekibi Kale Yazılım tarafından sağlanmıştır.

 

Projenin Faydaları

  • Bakanlık merkez birimleri, valilik ve kaymakamlıklar ile il özel idarelerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda sürdürülmesi,
  • Kâğıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla, bu işlemlerin anında erişilebilir, kolay yönetilebilir, her türlü analize imkân tanıyan bir yapıya kavuşturulması ve kırtasiye harcamalarından (kâğıt, toner, posta vb.) büyük oranda tasarrufu,
  • Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, Bakanlık birimlerine erişimi sağlanarak öneri ve taleplerini iletmek suretiyle kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi,
  • Artan hizmet kalitesinin yanı sıra Bakanlığın, kamu hizmetlerinde vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet esasının getirilmesi,
  • Vatandaş veya özel sektör kuruluşlarının başvurularını elektronik ortamda yapabilmesi, süreci izleyebilmesi ve sonucunun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesi,
  • “Tek Adımda Hizmet” anlayışını mümkün olan bütün alanlarda yaygınlaştırarak hizmetlerin tek bir yerden ve daha hızlı bir şekilde yürütülmesi,

sağlanmıştır.