GÖÇNET

Türkiye’nin göç ve uluslararası koruma alanında örnek bir ülke olmasını sağlayan, yabancıların Türkiye’ye girişleri, kalışları, çıkışları, sınır dışı edilmeleri, giriş yasakları, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemlere ait bilgilerinin elektronik ortamda yönetilmesi için geliştirilmiş bir göç sistemi projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Ülkenin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı ile kamu düzeni ve güvenliğini derinden ilgilendiren göç olgusu önemi kat kat artan GöçNet için 2013 yılından bu yana hizmet sağlanmaktadır. Bu çerçevede şu ana kadar üç aşamada üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

GöçNet Kurumsal Yazılım Geliştirme Projesi

2014 yılında,  kurumun merkez ve taşra teşkilatında merkezi ve web tabanlı bir mimaride çalışan, göç ve uluslararası koruma (vize, ikamet izni, giriş yasağı, sınır dışı etme, idari gözetim, uluslararası koruma, geçici koruma, insan ticareti mağdurlarının korunması vb.) işlemlerini kapsayan uygulama yazılımının geliştirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve sistemin devreye alınması, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veri aktarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, EGM, Dışişleri Bakanlığı, ÇSGB, Başbakanlık, SGK, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 20’ye yakın kamu kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon çalışmaları, yapılmıştır.

GöçNet-2 Kurumsal Yazılım Geliştirme Projesi

2015 yılında, GöçNet sistemine Dış Veri İletişim Sistemi, e-İkamet, Çevrimdışı Kayıt, Çağrı Merkezi Entegrasyonu ve Yolcu Bilgi Sistemleri alt sistemlerinin geliştirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve sistemin devreye alınması, sağlanmıştır.

İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Uygulama Yazılımı Projesi

2016 yılında, AB tarafından fonlanan ve IOM tarafından yürütülen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ana yararlanıcısının olduğu “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi” kapsamında İnsan Ticaretiyle Mücadele Ve Mağdurların Korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ihtiyaç duyulan uygulama yazılımlarının geliştirmesi, eğitimlerin verilmesi ve sistemin devreye alınması, sağlanmıştır.

 

Projenin Faydaları

  • Önceden daha çok ikincil düzenlemelerle yürütülen göç alanı, YUKK kanunu ile yürütülmeye başlanarak, uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu göç sistemi hayata geçirilmiştir. Etkin ve yönetilebilir bir göç sisteminin başarılı şekilde kurulmasında GöçNet projesi,
  • Daha önceden birbirinden ayrık olarak yürütülen vize, ikamet izni, çalışma izni, giriş yasağı, sınır dışı etme, uluslararası koruma ve geçici koruma gibi işlemler GöçNet içerisinde tek çatı altında toplanarak, yürütülen işlemler için hızlı, etkin ve sağlıklı kararların alınabilmesi,
  • EGM, Dışişleri Bakanlığı, ÇSGB, Başbakanlık, SGK, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 20’ye yakın kamu kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen entegrasyonlar ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi,
  • GöçNet iş zekâsı rapor ve istatistikleri ile Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemede hızlı, etkin ve doğru kararlar verilmesinde önemli katkı,
  • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet izni başvurusu ve ikamet izinleri arası geçiş başvurusu yapabilmeleri ile ikamet izinlerini internet üzerinden uzatabilmesi için hazırlanan “e-ikamet” uygulaması ile yabancılara ait iş ve işlemlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi sağlanmıştır. Uzatma işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelinmeden elektronik olarak yapılırken, ilk başvuru ve ikamet izinleri arası geçiş başvurusu talepleri elektronik olarak alınarak, yabancıya randevu verilmesi,
  • Sayıları 3 milyona yaklaşan geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıtlarının sağlam şekilde tutulması ve EGM, Sağlık Bakanlığı, SGK, AFAD, ÇSGB, Başbakanlık başta olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarıyla güvenli şekilde paylaşılması ile geçici korunanlara sağlanacak hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi,
  • İnsan ticareti suçunun önlenmesi, insan ticaretiyle mücadele, insan ticareti mağdurlarının korunması bağlamında yürütülen işlemler için hızlı, etkin ve sağlıklı kararların alınabilmesi,
  • sağlanmıştır.