EVS

EVS, vatandaşlık kazanma veya kaybetme başvurularının alınmasından, sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin gerçekleştirildiği ve doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi diğer kurumlar tarafından hazırlanan dayanak belgelerinin elektronik ortamda iletilerek, MERNİS’e işlenmesini sağlayan e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Vatandaşlık işlerine ait süreçlerin, elektronik ortamda yürütülmesi ve diğer kurumların verdikleri kararlar doğrultusunda, ilgili e-Devlet projeleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde nüfus olaylarının anlık olarak MERNİS’e işlenmesini sağlayan e-Vatandaşlık sistemi için 2011 yılından beri hizmet verilmektedir. Bu çerçevede, şu ana kadar iki aşamada üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler, aşağıdaki gibi özetlenebilir.

e-Vatandaşlık Sistemi 1. Aşama:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, iki temel görevinden biri olan vatandaşlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, Genel Müdürlük, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların ortak çalışabilecekleri, kurumun MERNİS, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Kayıt Sistemi ile bütünleşik çalışan bir platformun oluşturulması.

e-Vatandaşlık Sistemi 2. Aşama:

e-Vatandaşlık Sistemi 2. aşamasında da, diğer kurumların nüfus olaylarına ait dayanak belgelerini elektronik ortamda iletebilmesi ve bu işlemlerin elektronik ortamda MERNİS veri tabanına işlenmesi.

 

Projenin Faydaları

  • İlgili tüm kurumların ortak çalışabilecekleri bir platform oluşturulması,
  • Kurumlar arasında yazışmalar ile yürütülen işlemlerin sistem üzerinden yürütülebilmesi ve izlenebilmesi,
  • Başvuru sahibinin nüfus olay bilgileri, yerleşim yeri gibi bilgilerinin, Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden sorgulanması ile veri girişindeki hataların en aza indirgenmesi ve daha hızlı veri girişi yapılabilmesi,
  • Vatandaşlık başvuruları için detaylı kontrollerin yapılması ve hatalı işlemlerin engellenmesi,
  • Vatandaşlık başvuruları onaylandıktan sonra tekrar veri girişi yapılmadan bilgilerin MERNİS’e işlenmesi,
  • e-İçişleri Projesi ile yapılan entegrasyon sayesinde, vatandaşlık işlemlerine ait yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi,
  • Dışişleri Bakanlığı ile yapılan entegrasyon sayesinde, Dış Temsilcilikler tarafından alınan vatandaşlık başvurularının ve sonuçlanan başvurulara ait tebligatların elektronik ortamda iletilmesi,
  • Vatandaşlık başvuru sahiplerinin, başvuru durumlarını internet üzerinden görebilmeleri,
  • Diğer kurumlar tarafından verilen kararlara ait nüfus olaylarının anlık olarak MERNİS’e işlenebilmesi,
  • Proje öncesinde ilgili kurum tarafından dayanak belgelerinin posta vb. yollarla iletilmesinden tescil edilmesine kadar geçen süre içinde bu olaya aykırı yapılabilecek işlemlerin önüne geçilmesi

sağlanmıştır.