APOSTİL

e-Apostil Sistemi, bir belgeye uluslararası resmiyet kazandırılması işleminin, yani bir belgenin apostillenmesi işleminin, elektronik ortamda talebinin alınması, güvenli elektronik imza ile belgenin bütünlüğünü ve doğruluğunu bozmadan ilgili kurumlardan alınması, yine elektronik ortamda apostilli belgenin talep sahibine ulaştırılması ve apostilli belgenin sunulduğu uluslararası kurum ve kuruluşların apostilli belgeyi doğrulayabilecekleri altyapının hazırlanması işlemlerini içeren bir sistemdir.

 

Projenin Faydaları:

  • Talep alma ve belgeyi sağlama süreçlerinin tamamı çevrimiçi yapılabilmesi,
  • Uluslararası dolaşıma giren belgelerin orijinalliklerinin kolayca doğrulanabilmesine imkân tanınması,
  • Belgenin bütünlüğünü ve doğruluğunu bozmadan müşterilere sunacak ve böylece belgede sahteciliğin de önüne geçmesi,
  • Böylelikle erişim hızlılığını arttırarak müşteriye daha hızlı ve yurtdışında doğruluğunu da kabul edilebilecek belgeyi sunabilmesi,
  • Bürokrasinin azalması, klasik kâğıt süreçleri ve kâğıt israfının önüne geçilmesi,

sağlanmıştır.