KALE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KALE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “Kale Yazılım” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle istek ve şikayetinizin kayıt altına alınması sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) gereğince “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket etmekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

Kişisel verilerinizi,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yürütülmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

amaçlarıyla işlemekteyiz. 

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, internet sitesi üzerindeki formların doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, fuar veya seminer ziyaretlerinde paylaşılan kartvizitler, tesisimizin giriş-çıkışlarında ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtalarıyla toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi işlememizdeki hukuki sebebimiz,KVKK’nın5inci maddesinin 2ncifıkrasının a, c, ç, e ve f bentlerinde yer alan şu hükümlere dayanmaktadır:

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Ayrıca iletişim bilgilerinizi pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.  

 

Kişisel Verilerinizin3 üncüKişilereAktarımı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı mali müşavirlik firmasıyla ve gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

KVKK’nın 11 inci Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11inci maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11inci maddesi ile 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Kat:1 No:27/108 06800 Çankaya/Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kaleyazilimsanayiveticaretas@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@kaleyazilim.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

  1994 yılında kurulmuş, ülkesini seven ve ona ürettiği hizmetlerle değer katan, işini iyi ve kaliteli yapmaya odaklanmış, tamamen bağımsız ve yerli bir yazılım evidir.

  ADRES

  Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Kat:1 No:27/108 06800 Çankaya Ankara Türkiye

  TELEFON

  +90 312 210 17 00

  E-POSTA

  Founded in 1994, loves the country and adds value to the services it produces, focused on doing business good and quality, is a completely independent and domestic software house.

  ADDRESS

  Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok Kat:1 No:27/108 06800 Çankaya Ankara Türkiye

  TELEPHONE

  +90 312 210 17 00

  E-POSTA